با نام خدا

نوشته شده توسط :مجید توکلی
شنبه 12 آذر 1390-12:45 ب.ظ


ای نام تو بهترین سرآغاز            بی نام تو نامه کی کنم باز
ای یــاد تو مونــس روانـم           جز نام تو نیسـت برزبــانم

نظرات() 

ویروسهای زندگی

نوشته شده توسط :مجید توکلی
شنبه 20 خرداد 1391-11:47 ق.ظ

در زندگی مشترک بعضی عوامل که باعث بروز اختلاف می شود
1- نام  تعصب افرادی               نوع :کشنده   
علل:تمایل به داشتن    تردید به طرف مقابل  نداشتن صراحت             
راه درمان:احترام به آزادی و ویژگیهای طرف مقابل.داشتنصراحت کامل  بررسی عقلانی آرام مسایل تا قدر امکان ومختلط نشدن مساِیل
2-نام - دروغگویی        نوع:کشنده                            
علل: ترس-- کوتاهی -روبرو نشدن با مشکلات ومسائل -فرار
راه درمان:گذشتن از اشتباهات ساده طرف مقابل-پذیرفتن اشتباهات طرف مقابل
3-خشونت
نوع:بسیار خطر ناک
علل-عناد سر سختی ضعف طرف مقابل -برابر نبودن
راه درمان:صبروتسامح -قانع بودن -عطوفت وصمیمیت در روابط مشترک صداقت وصراحت در تمام مسائل
4-دخالت درخانواده
نوع:بسیار خطر ناک
علل:درز  کردن مشکلات خصوصی زن وشوهر به خارج از خانه
راه درمان:حفظ مسائل سری وخصوصی زن وشوهر تعادل در رفت آمدوالویت داشتن مسایل خانه وخانواده
5-خود خواهی
نوع :خطر ناک
علل:خودپسندی واحساس مسئولیت نداشتن
راه درمان:احترام  به خواستهای ونیازهای طرف مقابل مشارکت زن وشوهر در خوشیها ونا خوشیها زندگی
6- خساست
نوع:خطرناک
علل:سرشت بد -تنفر
راه درمان:شاکر بودن به آنچه خدا داده است- ازروزی حلال بهره بردن ویقین داشتن به اینکه مرگ هر لحظه ممکن است فرا رسد
7-تنبلی
نوع :خطرناک
علل}به خود متکی نبودن
راه درمان:نظم دادن به زندگی روزانه -تا حد امکان به خود تکیه دادن-احساس مسئولیت
8-خستگی
نوع:خطر ناک
علل:عادی شدن زندگ روز  --نداشتن نو آوری
راه درمان:تلاش برای نو آوری حتی در ساده ترین مسائل

نظرات() 

آزموده(تجربه)

نوشته شده توسط :مجید توکلی
یکشنبه 10 اردیبهشت 1391-03:03 ب.ظ

تجربه چراغ راه زندگی است بیایید این چراغهای را در زندگی خود ودیگران روشن نگهداریم.
اگر شعله ونوری در تجارب حیات است .چه بسا از سوختن یک جان وشعله کشیدن یک زندگی است.چه بهتر که آنرا نثار راه نو آمدگان کنیم
که در آغاز راهند شما تا کنون چند تا از این مشعلها را در سر راه دیگران روشن کردید؟
ای کاش انسانها تجربه های آزموده رادو بار تجربه نکنند پس آینه عبرت به درد چه روزگاری می خورد خیلی ها با دیدن یک محبت دل می بازدوخام می شود جوانی وکم تجربگی وغرور هم به کمک می آید ویک زندگی که می توانسته شاداب وپر امید وبا صفا باشد به گورستان تیره وسرد تبدیل می شود .
خوشا به حال آنان که هنوز عصب غیرت ورگ جوانمردی در وجودشان از حس وحرکت نیفتاده است.
اگر گل نیستی خار هم مباش این طوری بهتر است .
نظرات() 

دام صیادان انسان

نوشته شده توسط :مجید توکلی
چهارشنبه 23 فروردین 1391-10:26 ق.ظ

بعضی ها قدر خود را نمی دانند ونمی شناسند وخود را رزان میفروشند.
دامی که بعضی از صیادان برای بعضی ها می گسترانند. همان نامه فدایت شوم من برایت میمیرم است.
بعضی هم در دام اگر تو نباشی من هیچم ..... خدا میداند که پشت این نگاه های زهر آگین ومسموم ومحبتهای فریبنده چه دره هولناکی وشبهای تیره و تاریکی بد بختی هول انگیزی نهفته است.
عشق های فردی (کوچه بازاری)محبوبیت های شخصی آنهم از نوع پنهانی آزمونی حساس ومعبری لغزنده وجاده ای خطرناک است که بدون چراغ راهنما(ایمان)و عصای پروا(سپر خود سازی)انسان براحتی می لغزدوبه عمق دره هولناکی پرتاب میشود.
کافی است نور افکنی از ایمان بیندازیم به عمق این دره تیرگی ها وحشتناک اما به ظاهر زیبا وپر جلوه ورنگا رنگ را بنگریم .
سرگذشت دیگران یک آینه است.اما چشم بصیرت میخواهد.
آیا شما میخواهید خود را آتش بزنید و نابود کنید - آیا شما میخواهید گرفتار ای کاش وافسوس شوید -مطمینا جوابتان نه است.
پس بیاید مثل گوهر شناسان قدربدانید وخودرا مفت نبازید وارزان نفروشید.
این تکرار همان حرف اولم است که خواندید ولی ..... حرف تکراری نیست.....
نظرات() 

مسابقه زندگی

نوشته شده توسط :مجید توکلی
جمعه 26 اسفند 1390-06:00 ب.ظ

زندگی مسابقه ای  همیشگی وسراسری است .برنده این مسابقه کیست وجایزه اش چیست؟
با ورزش باید قله انسانیت را فتح کرد اندام روح رازیبا ساخت .به تربیت روح وجان پرداخت حریف نفس را خاک کرد. باید به باشگاه تقوا رفت وبا برداشتن (حرف حق) وتقویت اراده: تمرین خود سازی کرد تا مدال شرف گرفت.
درمیان زندگی همه می دوند ولی افراد اندکی به مقصد میر سند. نباید به (نفس) ببازیم که شرمندگی دارد .نباید هشدارهای نجات غریق نرا نا دیده گرفت ودر استخر دنیا غرق شو یم یا امواج گناه ما را خفه کند زندگی بازی نیست نوعی مسابقه در(چگونه زیستن) است. مربی شما در این راه کیست ؟باید از پاس فرصتها خوب استفاده کرد و در تیم خوبیها عضو شد وگل حقیقت را چید.
تا داور سو ت پایان (مرگ) را نکشیده. شاید بتوانیم آخرین گل رابزنیم وبا امتیاز از میدان رقابت بیرون برویم. بازنده آن است که زندگی ببازد.
پرسیدم: در گروه خود چه کاره ای؟
گفت: دروازه بان دلم.
گفتم: این هم شد کار؟ برو تو خط حمله.
گفت فکرم از دروازه مطمین نیست.دلم یک دروازه است. اگر کنترل نکنم می بینی پی در پی گل می خورم.
گفتم.مثلا" چه گلی؟
گفت :گل گناه-گل غرور- گل هوس-گل دوستیهای حساب نشده -گل غفلت ازآینده آخرت.
گفتم :چطره جمع شویم با تیم (ابلیس)مسابقه دهیم؟
گفت:به شرط اینکه خودم دروازبان باشم .چون میدانم که ازچه زاویه ای (توپ گناه)رابه طرف دروازه دلها شوت میکنند.
گفتم:قبول-ولی از کجا این تجربه را کسب کرده ای؟
گفت: زاویه حمله ابلیس غفلت است وغرور وقتی چراغ (یاد)خاموش شود، غرور به دشمن(گرا)می دهد آنگاه گل گناه دروازه را می گشاید وشیطان حریف قدری است نمی شود آن رادست کم گرفت .
گفتم :پس تو خط دفاع رابیشتر دوست داری؟
گفت:آدم اگر نتواند دفا ع خوبی داشته باشد مهاجم خوبی هم نمی شود،
گفتم:دیگر کدام زاویه را باید مراقب بود
گفت:خواهی نخوری زتیم ابلیس شکست
باید به دفاع از دل ودیده نشست
چون شوت شود به سوی دل توپ گناه
دروازه دل  به روی باید بست
گفتم:دروازه بانی هم عجب لذتی دارد؟
گفت:به شرطی که گل نخوری وحمله شیطان را دفع کنی (با جهاد نفس)به همین جهت بالاترین مبارزهاست جهاد با نفس.

نظرات() 

جوانی وسرمایه عمر

نوشته شده توسط :مجید توکلی
جمعه 5 اسفند 1390-06:41 ب.ظ

جوانی یک نعمت بدون منتی است در طول حیات بشر
جوانی بهار عمر است  اما در پی این بهار خزان هم در پیش است.
همیشه انسان شاداب وبا طراوت نمی ماند بلکه نیرو ونشاط فرصت جوانی محدود است و گذرا.
ولی از همین دوره زود گذر هم باید برای آینده بهره گرفت.
جوانی یک نعمت بدون منت الهی است در طول حیا بشر
برای استفاده صحیح از نعمت الهی شناخت آسیبهای هر نعمت لازم است. لذا جوانی که از بخششهای بزرگ الهیذ بر خوردار است از این قانون مستثنا نیست.
بعضی ها امروزشان را به امید وآرزوی (فردا)می گذارانند و فردایشان به حسرت و اندوه(دیروز) سپری می شودعمرشان بین آن(امید)و این (افسوس) تقسیم می شود. حیف است سرمایه عمر این گونه تاراج شود.
جوانی زیباترین گلی است که در بوستان عمر یک بار میروید.
ولی اما عمر این گل کوتاه است وگلبرگهایش لطیف وبسیار آسیب پذیراست.جوانان اگر خودرا باور کنند تباه نمی شوند. جوانی بهترین فصل رسیدن به خود باوری وخدا باوری است.
اگر جوانان از پند پیران واز تجربه بزرگان بهره بگیرندکمتر دچارحسرت می شوند.انانکه جوانی را رایگان وارزان ازدست می دهندکوله باری از حسرت را تا دامنه قیامت باید به دوش بکشندچراووچرا.... حیف نیست؟جوانی موسم افشانی بوستان عمر وفصل شکوفه باران زندگی است. اگر غوغای بهار زندگی درباغ زندگی ما برپا نشود واگربلبل جوانی بر شاخسار عمرمان ترانه زیبایی (پاکی)نخواند ما همان خزان زده ایمسرد خموش هر چند صدها بهار بیاید وبگذرد.
امام علی(ع) میفرماید جوانیت راپیش از پیری وسلامتیت را پیش از بیماری دریاب.
ای کاش قدر جوانی رابیشتر ازپیش بدانیم .
در جوانی پاک بودن شیوه پیغمبر است       ورنه هر گبری ز پیری میشود پرهیزگار
 

نظرات() 

نگاه وزیبایی

نوشته شده توسط :مجید توکلی
پنجشنبه 20 بهمن 1390-12:03 ب.ظ

هیچ کس دوست ندارد بازیچه این وآن باشد- ولی اما گاهی بازیگردانان آن قدرمهارت دارند که انسان فکر نمی کند که بازیچه قرار گرفته است وشکارچیان آنقدر زرنگ هستند که شکار هیچ وقت فکر نمی کند که به دام  شکارچی افتاده است .بلکه خیال میکند که شکارچی رتا فریب دادئه است. داستان نگاه وچهره وخود نمایی وخود آریی برای دیگران هم از اینگونه است .در این داستان چه کسی شکار هست وچه کسی شکارچی ؟
آنکه چهره واندام وزیبای های خود را در معرض تما شا وبهره برداری جنسی عموم میگذارد اگر لحظه ای فکر کند که چه چیزی بذست می آورد وچه از دست میدهد شاید هرگز  حاضر به چنین کاری نباشد.
بعضی از نگاهها ویروس منتشر میکند. بعضی از چهرهها مزاحمت ایجاد میکند. بعضی از چشمها در پی هوسهای شیطانی است.
بعضی از اظهار علاقه ها دام فریب و تور شیطانی است.
بعضی از عاشقان سینه چاک شکارچیانند که هنرمندانه نقش بازی میکنندو وقتی به کام دل  رسیدند طعمه وشکار خود را بی آبرو کرده ورها میسازد ودنبال شکار دیگر میرود.
خوشا آنان که نگهبان مزرعه نجابت و پاسدار حریم حیا وعفافند وبا پوشش صحیح وکامل وبا متانت وبا وقار  خویش هم محیط را برای خودشان ایمن میسازند و هم وسیله به گنا ه افتادن نا محرمان  مثل اینکه جلو پنجره اتاق توری زده تا حشرات مزاحم وموذی وارد نشود.
حجاب  مصونیت  می آورد نه محدودیت .زنان با حجاب هم در قعله حفاظت شده اند نه در زندان: حجاب قلعه ودژی محکمی است برای نگهبانی از گوهری عفاف - دزدان از دیواری کوتاه بد حجابی وبی حجابی راحتر به حریم کرامت دختران وزنان دستبرد میزنند .
زنان پوشیده ومتین از این گونه تعرضها و وسوسه های شیطانی مصون ترندو دیر تردر معرض دام گستری شکارچیان قرار میگیرند._حجاب زینت است آن را بر خوبی ها وزیبایها خود به افزایید آنگاه خواهید دید که عریان  وخود نمای وهوس انگیزی برای کسی شخصیت نمی آورد .حفظ حجاب ورعایت پوشش یک هنر است .والا ترک حجاب وعفاف از هر کسی بر می آید چون هنر نیست . حیف است انسان خود را به یک لبخند وچشمک و وعده بفروشد وبه این راحتی وارزانی بازیچه شود.
نظرات() 

دروغ ودروغگویی

نوشته شده توسط :مجید توکلی
یکشنبه 9 بهمن 1390-12:27 ب.ظ

دروغگویی یکی از گناهان کبیره در اسلام وسایر ادیان است.
هیچ عادتی و خلقی زشت تر از دروغ نیست. ودروغ ایمان را از بین میبرد .
دروغ مفسده دارد و گناهد بزرگی است.و حتی درو غ به شوخی ومزاح.
دروغ خطای عمدی بر علیه حقیقت است یا کتمان حقیقت است.
با انجام این گناه به کوچک داخل گناهان بزرگی می شویم.
چاپلوسی - گمراهی - فقر - رسوایی - از آثار سوء دروغ است.
دروغگویان به یک نوع بیماری مبتلا هستند که باید با تمرین و حذف ان درمان کرد.
2-قران در باره درباره دروغ ومنشاءآن در سوره مجادله آیه 14 و 19 میفرماید.چیرگی شیطان وابلیس بر انسان موجب میشود تا به دروغ وسوگندهای دروغ گرایش پیدا کند و برای دستیابی به منابع یا سوء استفاده از باورهای مردم به امور چون خدا وپیامبران سوگند بخورد.
دروغ و دروغگویی یک صفت نا پسند است که بعضی از کودکان وبزرگسالان بدان مبتلا هستندودرمیان بعضیها چنان شایع است که به صورت یک عادت تلقی میشود.
انسان فطرتآ دروغگو نیست .اودرو گویی را از محیط خود یعنی از خانواده و مدرسه واجتماع که در آن زندگی میکند یاد میگیرد اول از والدین خود.
5-کسی یا کسانی که کار ناپسند انجام میدهند ویا به قانون بی احترامی میکنند زمانی که در موقعیت باز خواست قرار میگیرند با توسل به ابزار دروغ  میکوشند  تا از زشتی کار خود شان را بپوشانند دیگران را فریب دهند.
6-عذاب وجدان همیشه مال کسی است که صادق نیست. آرامش مال کسی است که صادق است.
7-دروغگویی یک نوع کلاهبرذداری است وکلاهبرداری گناه کبیره
8-دروغگویی ادعایی باطلی است که بعنوان حقیقت بیان میشود .
9- روایات بسیاری از بزرگان دین در مورد دروغگویی هست که پیامبر اسلام می فرماید (دروغ روزی را کم میکند)
روزی مردی به رسول اکرم (ص) عرض کرد یا رسول الله به من اخلاقی به آموز که خیر دنیا وآخرت در آن باشد(فرمود دروغ نگو)
علی(ع) می فرماید -دروغگو با دروغگوی خود سه چیز بدست می آورد -خشم خدا نسبت به خود -نگاه تحقیر آمیز مردم به خود- دشمنی فرشتگان.
10-اگر این دروغگویی از روی این جهان حذف شود وریشه کن  دنیا گلستان می شود
به امید روزی که هیچ کس دروغ نگوید
نظرات() 

آسیاب به نوبت

نوشته شده توسط :مجید توکلی
پنجشنبه 29 دی 1390-04:37 ب.ظ

گاهی بی احترامی به حقو ق شهروندان وبه قانون " قبح " خودرا از دست میدهدو روشن ترین مسایل وحقوق آن هم از سوی پر مدعا ترین افراد نادیده زیر پا گذاشته میشود/
کسی که در صف نان و شیر وایستگاه اتوبوس است. وکسی که برای استخدا ویامراجعه به پزشک ویا در تعمیروسیله نقلیه (نوبت) گرفته است.
کسی برای گفتن حرفی یا پرسیدن سئوالی در انتطار وقت خویش است از حق تقدم بر خورداراست.
نه اینکه هر کس بازو قویتر داشت ویا اندام درشت تر ویا صدای کلفت تر ویا جیب پولدارتر داشت حق بیشتری دارد و......اگر چنین باشد که جامعه دچار هرج ومرج میشه و سنگ روی سنگ بند نمی شود وحقوق ضعفها پایمال میشود.
کسانی که به حقوق دیگران بی اعتنای کند وتنها به پیش بردن کار خود میپردازد نشانه بی فرهنگی وجهالت است نه زرنگی .
غیرت و مردانگی ایجاب میکند که نه خودمان حق و نوبت دیگران را پایمال کنیم نه اجازه دهیم در کنار ما و جلو چشم و بیخ گوشمان خیلی راحت حق دیگران را تضضیع کنند وما هیچ عکس العملی نشان ندهیم اگر هر کس درنوبه خود نوبت را رعایت کند و جلو تجاوز به حقوق دیگران را بگیرد (زور )مجال ظهور نمی یا بد .
طاغوتها و طاغوتچه ها جای مجال و زمینه رشد می یابند که افراد جامعه گرفتار بیماری(به من چه مربوط است)بشوند.
حرمت حقوق شهروندان وقانون را پاس بداریم.
نظرات() 

فقیر کیست؟

نوشته شده توسط :مجید توکلی
شنبه 24 دی 1390-03:32 ب.ظ

فقر گرسنگی نیست--عریان هم نیست

  فقر روحی وذهنی داریم .فقر جسمی داریم.فقر فرهنگی داریم.فقر مالی داریم.و..........
فقر کسی است که برای خود ودیگران احترامی قایل نشود.
-فقر کسی است که ناراحتی دیگران راعامل برای شادی خودش بکند.
-فقر کسی است که اشتباهات خودرا قبول نکند.
-فقر اینکه از درد نا سلامتی رنج ببری ودندان سالم نداشته باشی ولی دستش پر از النگو گردنبد طلا داشته باشی.
-فقر اینکه رز لبش زودتر از خمیر دندانش ونخ دندانش تمام بشود.
-فقر اینکه مشاهر و دانشمندان مملکت خود رانشناسد ام جزییات زندگی هنر پشهگان خارجی را مو به مو پیگیری کند.
- فقر اینکه توی خیابان -کوچه -برزن اشغال بریزی وطبیعت راخراب کنی جنگلها را تخریب و پر از اشغال کنی ولی از تمیزی خیابانهاوطبیعت اروپا تعریف کنی.
-فقر اینکه اتومبیل چندین میلیونی را سوار بشی ولی قوامین رانندگی رارعایت نکنی و حق مردم را زیرپا بگذاری وباعبور خلاف راه را مسدود کنی از چراغ قرمز رد شوی و.....
-فقر اینگه در اوقات فراغت به جای سوزاندن چربیها بدن بنزین بسوزانی.
-فقر اینکه با کامپیوتر به جزو بازیهای کامپیوتری وموزیک گوش دادن هیچ چیز بلد نباشی.
-وچندین موردهای دیگر .
-آیا میدانید فرق کشورهای فقیر باکشور پیشرفته چیس؟
کشورهای پیشرفته به قانون و مقررات احترام میگذارند.
مسولیت پذیرند.
-به حقوق دیگر شهروندان احترام میگذارند.
نظم پذیرند.
-عشق به کار دارند.
میل به کارهای برتر وفوق العاده دارند.
-هم میهنان اگر میهن خودرا دوست دارید این پیغامها رابه کار اندازید.

نظرات() 

شهر امن وامان (مکه)

نوشته شده توسط :مجید توکلی
سه شنبه 20 دی 1390-10:14 ب.ظ

مکه محل تولد ورشد نمو دین مبین اسلام کاملترین دین عالم - مسلمین جهان هر ساله برای انجام اعمال به خصوص در  روزهای به خصوصی    آن مکان مقدس جمع شده ضمن انجام  اعمال به عبادت وپاک سازی روح وروان خود میپردازند که یک اجتماع عظیمی مسلمین و وحدت جهانی را بوجود می اورند اگر این وحدت بزرگ مسلمین حفظ وپایدار بماند هیچ دشمنی اسلامی نمی تواند به مسلمین غلبه کند اگر مدعیان کعبه به اسلام آگاهی داشتند هیچ وقت به دشمن سر سخت وقسم خورده مسلمین دست درازی نمی کردند واین چنین درآمد خدا دادی را بهد شمنان دین ارزانی نمیداشتند وحق وحقوق مردم خودشان رانمی دادند به شیطان بزرگ وپیر استعمارگر جهان وخون آشامان مسلمین تا سلاح مرگبار بگیرند ومسلمانان را به خاک خون بکشند  و یا به طرف مسلمانان که حق و حقوق خودرا می طلبند لشکر کشی کرده وآنان را چه وجوان زن وبچه حمله کنند به فرموده قران در ایه 103 سوره ال عمران (همگی به رشته ارتباط با خدا بوسیله عمل به احکام قران وانجام اعمال صالح چنگ بزنید وهرگز متفرق نشوید) ویا به تعبیرامام راحل مان که میفرموداگر وحدت مسلمین حفظ شود وهر کدام یک سطل آببریزند دشمنان اسلم را سیل میبرد ولی متاسفانه آوازه طبل دشمن از دور انقدر خوش است که سست ایمانان را به دام می اندازد که بوی از مسمانی نبردهاند باز در قران مجیدآیه 104 سوره ال عمران میفرماید (بایستی گروهی از مسلمانان باشند که مردم را به سوی نیکی وسعادت دعوت کنند امر به معرف ونهی از منکرکنند) به امید روز اتحاد مسلمین در دنیا زندگی با فرهنگ غنی الهام گرفته از دین اسلام نظرات() 

آزمون زندگی

نوشته شده توسط :مجید توکلی
سه شنبه 13 دی 1390-08:14 ب.ظ

هر که خود را رایگان به این وآن بفروشد معلوم می شود از بازار (قیمت انسان) بی خبر است. هرکه هم زود عاشق شود ومرتب معشوق عوض کند. معلوم است که عشق را به بازی گرفته  یا خودش بازیچه هوس شده است. هم(بازیگر) بودن هم(بازیچه) بودن  مایه شرمندگی است.  آمیزاد بائ خیلی چیزها(امتحان) میشود.بعضی با پول برخی با شهرت وبعضیها با مقام  برخی با (فقر) بعضی با بی مهری برخی با محبوبیت و..... بالاخره کسانی هم با(عشق ومحبت).  چه آن که دوستدار کسی باشی  یاکسی دوستدارت باشد.

عاشق باشی یا معشوق. دل به این وآن باخته باشی یا دیگران (راست یا دروغ) برایت فدا وقربان شوند. آنها که ظرفیت دارند. به این زودی خودرا نمی بازند موج آنها را این سو وآن سو نمی کشد.لنگر کشتی آن را آرام وبی تلاطم نگه میدارد.

دنیا بی شک مثل دریا مواج است وپر تلاطم.

اگر وزنه ای از آگاهی ومعرفت ما را استوار ندارد قایق وجودمان یا دستخوش امواج میشود یا چپ میکند وقعر دریا جایگاهمان می گردد.

اگر سادگی کنیم گاهی یک نگاه ولبخند ومحبت مارا به((دام)) می اندازد.

نظرات() 

اجتماعات مسلمین 2

نوشته شده توسط :مجید توکلی
چهارشنبه 7 دی 1390-05:52 ب.ظ

یکی دیگر از محلهای که برای حفظ وحدت وجلوگیری از تفرقه وپراکندگی  عظمت مسلمین به صورت دسته جمعی در روزهای مخصوص وبرای خواندن نماز مخصوص در آنجا اجتماع میکنند مصلی هاست در آخر هر هفته (جمعه ها)در شهرهاوروستاها مردم آن دیار ضمن اقامه نماز مخصوص آن روز (حج فقرا معرف است) سپس توسط امام جماعت دو خطبه خوانده میشود مربوط است به امورات سیاسی روز ومشکلات فرهنگی امنیتی وارشاد مردم به رعایت حقوق همدیگر (ولی با وجود چنین محلی باز هم مردم مسلمان حقوق همدیگر را پایمال میکنند وهیچ گونه حقی به همدیگر قایل نیستند چرا که ما مسلمانان باید از هر نظر در دنیا اول باشیم ام بت پستها از ما جلو ترند چون ما خودمان را نمی شناسیم بیاید از هر جهت  طبق قوانین دین خودمان عمل کنیم ببینیم آیا اول میشویم یا نه)

نظرات() 

اجتماعات مسلمین

نوشته شده توسط :مجید توکلی
پنجشنبه 1 دی 1390-07:50 ب.ظ

مسجد=یکی از محلهای اجتماع مسلمین است که بمنظور عبادت همچنین رسیدگی به امورات آبادانی آداب و رسومات وفرهنگ اسلامی وگفتگو در خصوص امنیت محلهای مسلمین ورفع مشکلات آنان ورسیدگی به امورات نیازمندان مردم را یاری نمود ولی با وجود چنین محلهای برای مسلمین ارشاد مردم اما بیشترمان هیچ گونه به همدیگر حقی قایل نیستیم  وحقوق همدیگر را به راحتی به هرعنوان پایمال میکنیم؟ چرا.........نظرات() 

بهداشت دراسلام

نوشته شده توسط :مجید توکلی
یکشنبه 27 آذر 1390-06:46 ب.ظ

دین مقدس اسلام دین کاملی است که حاوی نکات غنی وظریف بهداشتی .روایات بیشتری از پیامبر عظیم اسلام در خصوص بهداشت بیان شده (دو نعمت است مردم قدر آنرا نمیدانند یکی سلامتی ودیگری جوانی است) حفظ سلامتی در اسلام بر همگان واجب است.

قبل از آنکه در بستر بیماری قرار بگیریم باید قدر تندرستی وسلامتی خودرا بدانیم وحفظ کنیم

پیام بهداشتی اسلام _ قبل از هر کاری دستها را بشوید _ ازوسایل شخصی دیگران استفاده نکنید _ مرتب به حمام بروید _ ازدهان ودندان خود نگهداری کنید_ (حضرت پیامبر (ص) میفرماید اگر ترس از زحمت وسختی نبود مسواکزدن را درهر نمازی بر مسلمانان واجب میکردم)

ومیگوید نظافت نشانه ای از ایمان است

ولی ما مسمانان چقدر نشانه ایمان داریم .درشهرهای   مسلمان نشین چقدربهداشت رعایت میشود.داخل کوچه ها را نگاه کنید وجوبها  کنار خیابانها آیا نشانه ای از مسلمانی میبینید. مسلمان از محل سجده (مسجد)که بیرون میاد آب دهان وبینی اش رادر جلو مسجد به زمین میاندازد_ تمام اشغالهاو کثافت خانواده مسلمان در داخل جوی آبهست ویا دربغل دیوار که باعث جمع شدن حیوانات موذی می شود.آب فاضلاب محلها بیشتر به بیرون از خانه به جوی هدایت می شوند.اگر سلامت نباشیم چطور ممی توانیم از نظر علمی پیشرفت کنیم

(خیلی حرفهای دیگر که خواهشمندم با نظرات خوتان رهنماییم کنید)

نظرات() 

ما مسلما نیم

نوشته شده توسط :مجید توکلی
جمعه 25 آذر 1390-12:29 ب.ظ

بنام خدا ما مسلمانان به خدایی یگانه وبی همتا اعتقاد راسخ داریم خدای که  تمام امورات جهان از اوست . محمد(ص) فرستاده اوست و پیامبر مسلمانان ودین آن اسلام و کاملترین دین جهان است وحاوی نکات ریز ظریف از هر نظراست .کتابمان قران آنهم کاملترین کتاب وراهنمای زندگی است. آیاچند درصد از مسلمانان جهان ازدستورات کلی و جزءای دین اسلام اطلاع دارند؟

(دستورات بهداشتی-_ اجتماعی_اقتصادی_علمی_ فرهنگی_ سیاسی _ قضایی)     اگر ما مسلمانان به تمام دستورات دینمان به خوبی وبه نحو احسن عمل بکنیم آیا باز هم به دین مان خرده میگریم و میگویم ما نمیتوانیم چرا نمیتوانیم(امروزه بشریت به انچه دست یافته مدیون مسلمانان هستند)

 

 

نظرات() 
درباره وبلاگ:آرشیو:


آخرین پستها:


پیوندها:


پیوندهای روزانه:


نویسندگان:


نظرسنجی:


آمار وبلاگ:The Theme Being Used Is MihanBlog Created By ThemeBox
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic